Arbeidsveiligheid


Veiligheid op de werkvloer.


Veiligheid op de werkvloer is nog steeds niet vanzelfsprekend. De inspectie SZW controleert bedrijven zoals dit lasbedrijf. De chef werkplaats maakte al twee keer eerder een dodelijk ongeval mee en doet er alles aan om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt.